Према саопштењу Републичког завода за статистику број 166/2015, од 30. 6. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у мају 2015. године већа је за 17,7% него у мају 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 9,8%. Индустријска производња у периоду јануар–мај 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 2,0%.

 Посматрано по секторима, у мају 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

● Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 48,8%, 

● Сектор Рударство – раст од 23,9% и

● Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 11,0%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у мају 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

● енергије (35,9%),

● капиталних производа (14,2%),

● интермедијарних производа, осим енергије (11,7,%),

● нетрајних производа за широку потрошњу (10,7%) и

● трајних производа за широку потрошњу (6,1%).

 Обим индустријске производње у мају 2015. године, у односу на мај 2014. бележи:

– раст код 21 области (учешће у структури индустријске производње – 89%), а

– пад код 8 области (учешће у структури индустријске производње – 11%).

 Највећи утицај на раст индустријске производње у мају 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња машина и опреме, Производња основних метала и Производња пића.

 Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2015. године, у односу на април 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 6,2%, a за прерађивачку индустрију раст од 2,7%.

 Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 14,2%, а за прерађивачку индустрију раст од 9,1%.

 Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у мају 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 9,4%, а код прерађивачке индустрије већа je за 9,4%.

 Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).