Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2018. godine veća je za 3,9% nego u junu 2017. godine, ali i za 5,6% u odnosu na prosek prethodne godine. Industrijska proizvodnja u periodu januar–jun 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 4,2%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 3,6% u periodu januar–jun 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine.

Posmatrano po sektorima:

1) U junu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 6,3%,

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,6% i

– sektor Rudarstvo – rast od 2,9%.

2) U periodu januar–jun 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 8,5%,

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,6% i

– sektor Rudarstvo – rast od 0,4%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– kapitalnih proizvoda (9,3%),

– energije (8,3%),

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (3,4%) i

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,3%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (0,5%).

Obim industrijske proizvodnje u junu 2018. godine, u odnosu na jun 2017, beleži:

– rast u 18 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 74%), a

– pad u 11 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 26%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u junu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja električne energije, proizvodnja derivata nafte, proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, eksploatacija uglja i proizvodnja osnovnih metala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 4,4%, a za prerađivačku industriju rast od 3,9%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2018. godine, u odnosu na maj 2018.godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,9% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,2%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u junu 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 4,5%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 8,8%.

 

Saopštenje RZS br. 209/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).