Индустријска производња у Републици Србији у јуну 2018. године већа је за 3,9% него у јуну 2017. године, али и за 5,6% у односу на просек претходне године. Индустријска производња у периоду јануар–јун 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 4,2%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 3,6% у периоду јануар–јун 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године.

Посматрано по секторима:

1) У јуну 2018. године, у поређењу са истим месецом 2017. године, забележена су следећа кретања:

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 6,3%,

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,6% и

– сектор Рударство – раст од 2,9%.

2) У периоду јануар–јун 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 8,5%,

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,6% и

– сектор Рударство – раст од 0,4%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јуну 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

– капиталних производа (9,3%),

– енергије (8,3%),

– нетрајних производа за широку потрошњу (3,4%) и

– трајних производа за широку потрошњу (0,3%),

док је пад забележен у производњи:

– интермедијарних производа, осим енергије (0,5%).

Обим индустријске производње у јуну 2018. године, у односу на јун 2017, бележи:

– раст у 18 области (учешће у структури индустријске производње – 74%), а

– пад у 11 области (учешће у структури индустријске производње – 26%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у јуну 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: производња електричне енергије, производња деривата нафте, производња машина и опреме на другом месту непоменуте, експлоатација угља и производња основних метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 4,4%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,9%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2018. године, у односу на мај 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 1,9% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јуну 2018. године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи већа је за 4,5%, а у прерађивачкој индустрији већа je за 8,8%.

 

Саопштење РЗС бр. 209/2018

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).