Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2017. godine veća je za 5,7% nego u junu 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 5,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–jun 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 2,1%.

Posmatrano po sektorima, u junu 2017. godine su u odnosu na isti mesec 2016. zabeležena sledeća kretanja:

– sektor Rudarstvo – rast od 16,7%;

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 6,0%;

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – ostao je na istom nivou.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (14,4%);

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (12,0%);

– kapitalnih proizvoda (9,6%);

– energije (1,2%) i

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,1%).

Obim industrijske proizvodnje u junu 2017. godine, u odnosu na jun 2016, beleži:

– rast u 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 69%), a

– pad u 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 31%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u junu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, Eksploatacija uglja, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,6%, a za prerađivačku industriju rast od 5,8%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2017. godine, u odnosu na maj 2017. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u junu 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 4,8%, a u prerađivačkoj industriji za 13,0%.

 

Saopštenje RZS br. 207/2017

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).