Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2016. godine manja je za 2,2% nego u junu 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 2,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–jun 2016. godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 6,1%.
Posmatrano po sektorima, u junu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:
● sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 20,3%,
● sektor Rudarstvo – pad od 17,3%, i
● sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,7%.
Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:
● energije (16,8%), i
● kapitalnih proizvoda (6,0%).
dok je rast zabeležen u proizvodnji:
● intermedijarnih proizvoda, osim energije (6,8%),
● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (3,8%), i
● trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,1%).
Obim industrijske proizvodnje u junu 2016. godine, u odnosu na jun 2015, beleži:
– rast kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 63%), a
– pad kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 37%).
Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u junu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine, imale su: Snabdevanje el. energijom, Eksploatacija uglja, Proizvodnja motornih vozila i prikolica, Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, i Proizvodnja papira i proizvoda od papira.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2016. godine, u odnosu na maj 2016. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 0,9% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,6%.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 1,6%, a za prerađivačku industriju rast od 4,8%.
Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u junu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 1,6%, a kod prerađivačke industrije veća je za 11,3%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS br. 201 od 29. 7. 2016.