Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 202/2015, od 31. 7. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2015. godine veća je za 18,6% nego u junu 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 13,5%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–jun 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 4,8%.

Posmatrano po sektorima, u junu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, zabeležena su sledeća kretanja:

– Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 69,3%,

– Sektor Rudarstvo – rast od 30,3%  i

– Sektor Prerađivačka industrija – rast od 9,4%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– energije (47,3%),

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (12,1%),

– kapitalnih proizvoda (9,2,%).

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (8,4%), i

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (8,4%).

 Obim industrijske proizvodnje u junu 2015. godine, u odnosu na jun 2014, beleži:

– rast kod 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 82%), a

– pad kod 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 18%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u junu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute i Proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2015, u odnosu na maj 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,4%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 13,0%, a za prerađivačku industriju rast od 6,6%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u junu 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 13,1%, a kod prerađivačke industrije veća je za 13,7%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).