Према саопштењу Републичког завода за статистику број 202/2015, од 31. 7. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у јуну 2015. године већа је за 18,6% него у јуну 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 13,5%. Индустријска производња у периоду јануар–јун 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 4,8%.

Посматрано по секторима, у јуну 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

– Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 69,3%,

– Сектор Рударство – раст од 30,3%  и

– Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 9,4%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јуну 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

– енергије (47,3%),

– интермедијарних производа, осим енергије (12,1%),

– капиталних производа (9,2,%).

– трајних производа за широку потрошњу (8,4%), и

– нетрајних производа за широку потрошњу (8,4%).

 Обим индустријске производње у јуну 2015. године, у односу на јун 2014, бележи:

– раст код 21 области (учешће у структури индустријске производње – 82%), а

– пад код 8 области (учешће у структури индустријске производње – 18%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у јуну 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња основних метала, Производња машина и опреме на другом месту непоменуте и Производња прехрамбених производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2015, у односу на мај 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,4%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 13,0%, а за прерађивачку индустрију раст од 6,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јуну 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 13,1%, а код прерађивачке индустрије већа je за 13,7%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).