Industrijska proizvodnja u periodu januar–jul 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 3,7%, dok je prerađivačka industrija ostvarila rast od 3,4%. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u julu 2018. godine veća je za 1,7% nego u julu 2017. godine.  

Posmatrano po sektorima:

1) u julu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,4%,
 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 0,4% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 8,3%;
  2) u periodu januar–jul 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 7,3%,
 • sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,4% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 1,0%.
  Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u julu 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

 • kapitalnih proizvoda (4,9%) i
 • intermedijarnih proizvoda, osim energije (4,8%),
  dok je pad zabeležen u proizvodnji:

 • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,3%),
   

 • trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,3%) i

 

 • energije (0,4%).

Obim industrijske proizvodnje u julu 2018. godine, u odnosu na jul 2017, beleži:

– rast u 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 62%), a

– pad u 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 38%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u julu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja derivata nafte, proizvodnja prehrambenih proizvoda, ostale prerađivačke delatnosti i proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jul 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 1,0%, a za prerađivačku industriju rast od 1,9%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jul 2018. godine, u odnosu na jun 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,6%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u julu 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji manja je za 0,3%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 2,1%.

 

Saopštenje RZS br. 236/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).