Индустријска производња у периоду јануар–јул 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 3,7%, док је прерађивачка индустрија остварила раст од 3,4%. Индустријска производња у Републици Србији у јулу 2018. године већа је за 1,7% него у јулу 2017. године.  

Посматрано по секторима:

1) у јулу 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,4%,
 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 0,4% и
 • сектор Рударство – пад од 8,3%;
  2) у периоду јануар–јул 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 7,3%,
 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,4% и
 • сектор Рударство – пад од 1,0%.
  Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јулу 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

 • капиталних производа (4,9%) и
 • интермедијарних производа, осим енергије (4,8%),
  док је пад забележен у производњи:

 • нетрајних производа за широку потрошњу (0,3%),
   

 • трајних производа за широку потрошњу (0,3%) и

 

 • енергије (0,4%).

Обим индустријске производње у јулу 2018. године, у односу на јул 2017, бележи:

– раст у 19 области (учешће у структури индустријске производње – 62%), а

– пад у 10 области (учешће у структури индустријске производње – 38%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у јулу 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: производња производа од гуме и пластике, производња деривата нафте, производња прехрамбених производа, остале прерађивачке делатности и производња производа од неметалних минерала.

Десезонирани индекс индустријске производње за јул 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,0%, а за прерађивачку индустрију раст од 1,9%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јул 2018. године, у односу на јун 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 2,8% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јулу 2018. године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи мања је за 0,3%, а у прерађивачкој индустрији већа je за 2,1%.

 

Саопштење РЗС бр. 236/2018

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).