Industrijska
proizvodnja u Republici Srbiji u julu 2017. godine veća je za 4,2% nego u julu 2016.
godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 2,0%. Industrijska
proizvodnja u periodu januar–jul 2017. godine, u poređenju sa istim periodom
2016. godine, veća je za 2,5%.

Posmatrano po
sektorima
, u julu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su
sledeća kretanja:

– sektor
Prerađivačka industrija – rast od 4,5%;

– sektor
Rudarstvo – rast od 3,2%;

– sektor
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od
3,1%.

U periodu
januar–jul 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, zabeležena
su sledeća kretanja:

– sektor
Prerađivačka industrija – rast od 6,1%;

– sektor
Rudarstvo – rast od 0,2%;

– sektor
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od
9,2%.

Podaci o
industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u julu 2017. godine, u
odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u
proizvodnji:

– intermedijarnih
proizvoda, osim energije (11,8%);

– kapitalnih
proizvoda (6,6%);

– netrajnih
proizvoda za široku potrošnju (1,4%);

dok je pad
zabeležen u proizvodnji:

– energije
(0,5%) i

– trajnih
proizvoda za široku potrošnju (5,8%).

Obim
industrijske proizvodnje u julu 2017. godine, u odnosu na jul 2016, beleži:

– rast u 18 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje –
67%), a

– pad u 11 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje –
33%).

Najveći
uticaj na rast industrijske proizvodnje u julu 2017. godine, u odnosu na
isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina,
Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja električne energije, Proizvodnja papira
i proizvoda od papira i Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu
nepomenute.


Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jul 2017
. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,8%, a
za prerađivačku industriju rast od 5,6%.

Desezonirani
indeks industrijske proizvodnje za jul 2017. godine, u odnosu na jun 2017.
godine, pokazuje da je
za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,1% i da je za
prerađivačku industriju ostvaren pad od 0,2%.

Proizvodnja
malih preduzeća
(broj zaposlenih manji od 50)
koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na
uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi
ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska
proizvodnja u julu 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj
industrijskoj proizvodnji je veća za 2,0%, a u prerađivačkoj industriji veća je
za 6,2%.


Saopštenje
RZS br. 238/2017

Napomena: Republički zavod
za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija,
tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

<<