Индустријска
производња у Републици Србији у јулу 2017. године већа је за 4,2% него у јулу 2016.
године, а у односу на просек 2016. године већа је за 2,0%. Индустријска
производња у периоду јануар–јул 2017. године, у поређењу са истим периодом
2016. године, већа је за 2,5%.

Посматрано по
секторима
, у јулу 2017. године, у односу на исти месец 2016, забележена су
следећа кретања:

– сектор
Прерађивачка индустрија – раст од 4,5%;

– сектор
Рударство – раст од 3,2%;

– сектор
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од
3,1%.

У периоду
јануар–јул 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, забележена
су следећа кретања:

– сектор
Прерађивачка индустрија – раст од 6,1%;

– сектор
Рударство – раст од 0,2%;

– сектор
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од
9,2%.

Подаци о
индустријској производњи по наменским групама у јулу 2017. године, у
односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у
производњи:

– интермедијарних
производа, осим енергије (11,8%);

– капиталних
производа (6,6%);

– нетрајних
производа за широку потрошњу (1,4%);

док је пад
забележен у производњи:

– енергије
(0,5%) и

– трајних
производа за широку потрошњу (5,8%).

Обим
индустријске производње у јулу 2017. године, у односу на јул 2016, бележи:

– раст у 18 области (учешће у структури индустријске производње –
67%), а

– пад у 11 области (учешће у структури индустријске производње –
33%).

Највећи
утицај на раст индустријске производње у јулу 2017. године, у односу на
исти месец 2016. године, имале су: Производња металних производа, осим машина,
Производња електричне опреме, Производња електричне енергије, Производња папира
и производа од папира и Производња машина и опреме на другом месту
непоменуте.


Десезонирани индекс индустријске производње за јул 2017
. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 3,8%, а
за прерађивачку индустрију раст од 5,6%.

Десезонирани
индекс индустријске производње за јул 2017. године, у односу на јун 2017.
године, показује да је
за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,1% и да је за
прерађивачку индустрију остварен пад од 0,2%.

Производња
малих предузећа
(број запослених мањи од 50)
која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на
узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи
оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска
производња у јулу 2017. године, у односу на просек 2016. године, у укупној
индустријској производњи је већа за 2,0%, а у прерађивачкој индустрији већа je
за 6,2%.


Саопштење
РЗС бр. 238/2017

Напомена: Републички завод
за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија,
тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

< <