Индустријска производња у
Републици Србији у јулу 2016. године већа је за 0,7% него у јулу 2015.
године, а у односу на просек 2015. године већа је за 2,7%. Индустријска
производња у периоду јануар–јул 2016. године, у поређењу са истим
периодом 2015. године, већа је за 5,4%.

Посматрано по секторима, у јулу 2016. године, у односу на исти месец 2015, забележена су следећа кретања:

• сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,2%,

• сектор Рударство – раст од 3,7%, и

• сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 16,4%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јулу 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:
• трајних производа за широку потрошњу (7,8%),

• капиталних производа (5,5%),

• интермедијарних производа, осим енергије (4,9%), и

• нетрајних производа за широку потрошњу (3,1%),

док је пад забележен у производњи:

• енергије (7,3%).

Обим индустријске производње у јулу 2016. године, у односу на јул 2015, бележи:

– раст код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 61%), а

– пад код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 39%).

Највећи утицај на раст индустријске
производње у јулу 2016. године, у односу на исти месец 2015. године,
имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња
деривата нафте, Производња дуванских производа, Производња прехрамбених
производа и Производња хемикалија и хемијских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за јул 2016. године, у односу на јун 2016. године показује
да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од
1,4% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,8%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јул 2016. године, у односу на просек 2015. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 4,2%, а за прерађивачку индустрију раст од 7,4%.

Производња малих предузећа (број
запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким
истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора
прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње
малих предузећа из узорка, индустријска производња у јулу 2016. године, у
односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње већа
је за 2,2%, а код прерађивачке индустрије већа je за 7,4%.

 

Саопштење РЗС бр. 229 од 31.08.2016. године

 

Напомена:
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за
АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за
Републику Србију (укупно).