Industrijska proizvodnja u
Republici Srbiji u julu 2016. godine veća je za 0,7% nego u julu 2015.
godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 2,7%. Industrijska
proizvodnja u periodu januar–jul 2016. godine, u poređenju sa istim
periodom 2015. godine, veća je za 5,4%.

Posmatrano po sektorima, u julu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:

• sektor Prerađivačka industrija – rast od 5,2%,

• sektor Rudarstvo – rast od 3,7%, i

• sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 16,4%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u julu 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:
• trajnih proizvoda za široku potrošnju (7,8%),

• kapitalnih proizvoda (5,5%),

• intermedijarnih proizvoda, osim energije (4,9%), i

• netrajnih proizvoda za široku potrošnju (3,1%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

• energije (7,3%).

Obim industrijske proizvodnje u julu 2016. godine, u odnosu na jul 2015, beleži:

– rast kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 61%), a

– pad kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 39%).

Najveći uticaj na rast industrijske
proizvodnje u julu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine,
imale su: Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja
derivata nafte, Proizvodnja duvanskih proizvoda, Proizvodnja prehrambenih
proizvoda i Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jul 2016. godine, u odnosu na jun 2016.godine pokazuje
da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od
1,4% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,8%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jul 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 4,2%, a za prerađivačku industriju rast od 7,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj
zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim
istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora
prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje
malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u julu 2016. godine, u
odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća
je za 2,2%, a kod prerađivačke industrije veća je za 7,4%.

 

Saopštenje RZS br. 229 od 31.08.2016. godine

 

Napomena:
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za
AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za
Republiku Srbiju (ukupno).