Према саопштењу Републичког завода за статистику број 226/2015, од 31. 8. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у јулу 2015. године већа је за 13,0% него у јулу 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 9,6%. Индустријска производња у периоду јануар–јул 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 6,1%.

Посматрано по секторима, у јулу 2015. године, у односу на исти месец 2014., забележена су следећа кретања:

● Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 50,3%,

● Сектор Рударство – раст од 39,6%  и

● Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,8%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јулу 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

● енергије (36,7%),

● нетрајних производа за широку потрошњу (10,5%), и

● интермедијарних производа, осим енергије (3,9,%),

док је пад забележен у производњи:

● капиталних производа (6,1%), и

● трајних производа за широку потрошњу (6,8%).

Обим индустријске производње у јулу 2015. године, у односу на јул 2014., године бележи:

раст код 17 области (учешће у структури индустријске производње – 72%), а

пад код 12 области (учешће у структури индустријске производње – 28%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у јулу 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња дуванских производа, Производња прехрамбених производа и Производња основних метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за јул 2015, у односу на јун 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,7% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јул 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 10,5%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,9%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јулу 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 10,2%, а код прерађивачке индустрије већа je за 8,0%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).