<<

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
januaru 2018. godine veća je za 10,6% u odnosu na januar 2017. godine, a u
odnosu na prosek 2017. godine manja je za 6,0%.

Posmatrano po sektorima, u januaru 2018. godine, u odnosu na isti
mesec 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor
Prerađivačka industrija – rast od 11,3%,

– sektor
Rudarstvo – rast od 9,3% i

– sektor
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija –  rast od
8,5%.

Podaci o
industrijskoj proizvodnji – po namenskim
grupama
– u januaru 2018. godine, u odnosu na januar prethodne godine,
pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– trajnih
proizvoda za široku potrošnju – za 27,7%,

– intermedijarnih
proizvoda, osim energije – za 22,3%,

– energije – za
9,5% i

– netrajnih
proizvoda za široku potrošnju – za 3,8%;

dok je pad
zabeležen u proizvodnji

– kapitalnih
proizvoda – za 1,7%.

Obim industrijske
proizvodnje u januaru 2018. godine, u odnosu na januar 2017. godine, beleži:

– rast u 25 oblasti
(učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 82%) i

– pad u 4 oblasti
(učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 18%).

Najveći uticaj na
rast industrijske proizvodnje u januaru 2018. godine, u odnosu na januar 2017.
godine, imale su: proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala, proizvodnja
hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja električne energije, proizvodnja
osnovnih metala i proizvodnja derivata nafte.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2018. godine, u odnosu na decembar
2017. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske
proizvodnje od 4,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 4,3%.

Desezonirani
indeks industrijske proizvodnje za januar 2018. godine, u odnosu na prosek 2017.
godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 5,9%, a za
Prerađivačku industriju rast od 6,8%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu
obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih
jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske
proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u januaru 2018.
godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji
manja je za 5,0%, a u Prerađivačkoj industriji manja je za 14,7%.

Saopštenje RZS br.
47/2018

Napomena: Republički
zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i
Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju
(ukupno).