Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji je u januaru 2017. godine veća za 2,8% u odnosu na januar 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine manja je za 12,7%.

Posmatrano po sektorima, u januaru 2017. godine u odnosu na isti mesec 2016. godine zabeležena su sledeća kretanja:

·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 8,2%;

·         sektor Rudarstvo – pad od 4,4%; i

·         sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija –  pad od 7,0%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama – u januaru 2017. godine u odnosu na januar prethodne godine pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

·         intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 11,9%,

·         netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 9,6% i

·         kapitalnih proizvoda za 9,1%;

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

·         energije za 7,0%, i

·         trajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,3%.

Obim industrijske proizvodnje u januaru 2017. godine u odnosu na januar 2016. godine beleži:

– rast u 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 54%);

– pad u 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 46%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u januaru 2017. godine u odnosu na januar 2016. godine, imale su: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike i Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2017. u odnosu na decembar 2016. godine, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 3,1%, a da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,5%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2017. godine u odnosu na prosek 2016. godine, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren pad od 1,9%, a za prerađivačku industriju pad od 0,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u januaru 2017. godine u odnosu na prosek 2016. godine u ukupnoj industrijskoj proizvodnji manja je za 12,7%, a u prerađivačkoj industriji manja je za 19,7%.

 

Saopštenje RZS br. 45 od 28. 2. 2017. godine

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).