Индустријска производња у Републици Србији je у јануару 2017. године већа за 2,8% у односу на јануар 2016. године, а у односу на просек 2016. године мања је за 12,7%.

Посматрано по секторима, у јануару 2017. године у односу на исти месец 2016. године забележена су следећа кретања:

·         сектор Прерађивачка индустрија – раст од 8,2%;

·         сектор Рударство – пад од 4,4%; и

·         сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација –  пад од 7,0%.

Подаци о индустријској производњи – по наменским групама – у јануару 2017. године у односу на јануар претходне године показују да je дошло до раста у производњи:

·         интермедијарних производа, осим енергије, за 11,9%,

·         нетрајних производа за широку потрошњу за 9,6% и

·         капиталних производа за 9,1%;

док је пад забележен у производњи:

·         енергије за 7,0%, и

·         трајних производа за широку потрошњу за 11,3%.

Обим индустријске производње у јануару 2017. године у односу на јануар 2016. године бележи:

– раст у 16 области (учешће у структури индустријске производње – 54%);

– пад у 13 области (учешће у структури индустријске производње – 46%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у јануару 2017. године у односу на јануар 2016. године, имале су: Производња прехрамбених производа, Производња основних метала, Производња основних фармацеутских производа, Производња производа од гуме и пластике и Производња машина и опреме на другом месту непоменуте.

Десезонирани индекс индустријске производње за јануар 2017. у односу на децембар 2016. године, показује да је за индустрију укупно остварен пад индустријске производње од 3,1%, а да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,5%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јануар 2017. године у односу на просек 2016. године, показује да је за индустрију укупно остварен пад од 1,9%, а за прерађивачку индустрију пад од 0,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јануару 2017. године у односу на просек 2016. године у укупној индустријској производњи мања је за 12,7%, а у прерађивачкој индустрији мања je за 19,7%.

 

Саопштење РЗС бр. 45 од 28. 2. 2017. године

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).