Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u januaru2016. godine veća je za 8,3% nego u januaru 2015, a u odnosu na prosek 2015. godine manja je za 9,8%.

Posmatrano po sektorima, u januaru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 23,7%,

– sektor Rudarstvo – rast od 8,3%, i

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,1%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u januaru 2016. godine, u odnosu na januar prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– energije, za 19,5%,

– trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 9,6% i

– intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 6,7%,

dok je pad zabeležen u proizvodnji

– kapitalnih proizvoda, za 3,0%, i

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 2,2%.

Obim industrijske proizvodnje u januaru 2016. godine, u odnosu na januar 2015. godine, beleži:

– rast kod 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 67%),

– pad kod 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 33%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u januaru 2016. godine, u odnosu na januar 2015. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja duvanskih proizvoda, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Eksploatacija uglja, i Proizvodnja proizvoda od gume i plastike.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2016. u odnosu na decembar 2015. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,9%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren rast od 3,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,3%, a za Prerađivačku industriju rast od 1,7%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u januaru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 10,5%, a kod Prerađivačke industrije manja je za 21,6%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2016. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

 

Saopštenje RZS br. 43 od 29. 2. 2016.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).