Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, br. 44 od 27. 2. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u januaru 2015. godine manja je za 2,4% nego u januaru 2014, a u odnosu na prosek 2014. godine manja je za 8,6%.

Posmatrano po sektorima, u januaru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine zabeležena su sledeća kretanja:

 sektor Rudarstvo – pad od 18,0%,

 sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 13,6%, i

 sektor Prerađivačka industrija –  rast od 5,3%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u januaru 2015. godine, u odnosu na januar prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

 energije, za 12,8%, i

 intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 2,3%,

 

dok je rast zabeležen u proizvodnji

 

 kapitalnih proizvoda, za 9,1%,

 netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 10,1%, i

 trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 11,8%.

 

Obim industrijske proizvodnje u januaru 2015. godine, u odnosu na januar 2014, beleži:

 pad kod 15 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 54%),

 rast kod 14 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 46%).

 

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u januaru 2015. godine, u odnosu na januar 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Eksploatacija ruda metala, Proizvodnja motornih vozila i prikolica, i Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.

 

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2015. u odnosu na decembar 2014. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 6,5%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren rast od 5,9%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za januar 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 4,9%, a za Prerađivačku industriju rast od 8,1%.

 

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u januaru 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 8,3%, a kod Prerađivačke industrije  manja je za 17,4%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).