Према Саопштењу Републичког завода за статистику, бр. 44 од 27. 2. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у јануару 2015. године мања је за 2,4% него у јануару 2014, а у односу на просек 2014. године мања је за 8,6%.

Посматрано по секторима, у јануару 2015. године, у односу на исти месец 2014. године забележена су следећа кретања:

 сектор Рударство – пад од 18,0%,

 сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 13,6%, и

 сектор Прерађивачка индустрија –  раст од 5,3%.

 

Подаци о индустријској производњи – по наменским групама, у јануару 2015. године, у односу на јануар претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

 енергије, за 12,8%, и

 интермедијарних производа, осим енергије, за 2,3%,

 

док је раст забележен у производњи

 

 капиталних производа, за 9,1%,

 нетрајних производа за широку потрошњу, за 10,1%, и

 трајних производа за широку потрошњу, за 11,8%.

 

Обим индустријске производње у јануару 2015. године, у односу на јануар 2014, бележи:

 пад код 15 области (учешће у структури индустријске производње – 54%),

 раст код 14 области (учешће у структури индустријске производње – 46%).

 

Највећи утицај на пад индустријске производње у јануару 2015. године, у односу на јануар 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Експлоатација руда метала, Производња моторних возила и приколица, и Производња хемикалија и хемијских производа.

 

Десезонирани индекс индустријске производње за јануар 2015. у односу на децембар 2014. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 6,5%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен раст од 5,9%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јануар 2015. године, у односу на просек 2014. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 4,9%, а за Прерађивачку индустрију раст од 8,1%.

 

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јануару 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње мања је за 8,3%, а код Прерађивачке индустрије  мања je за 17,4%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).