Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u februaru 2018. godine veća je za 3,3% nego u februaru 2017. godine. U periodu januar–februar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, industrijska proizvodnja veća je za 6,9%.

Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 8,0% u periodu januar–februar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine.

Posmatrano po sektorima, u februaru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017, zabeležena su sledeća kretanja:

·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 4,7%,

·         sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 3,7%,

·         sektor Rudarstvo – pad od 9,5%.

U periodu januar–februar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 8,0%,

·         sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 6,2%,

·         sektor Rudarstvo – pad od 0,1%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u februaru 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

·         intermedijarnih proizvoda, osim energije (13,7%) i

·         trajnih proizvoda za široku potrošnju (5,5%), a

·         netrajni proizvodi za široku potrošnju ostali su na istom nivou,

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

·         kapitalnih proizvoda (0,6%) i

·         energije (1,6%).

Obim industrijske proizvodnje u februaru 2018. godine, u odnosu na februar 2017, beleži:

– rast u 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 56%), a

– pad u 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 44%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u februaru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja električne energije i Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 1,7%, a za prerađivačku industriju rast od 3,4%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2018. godine, u odnosu na januar 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,9%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u februaru 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji manja je za 8,3%, a u prerađivačkoj industriji manja je za 12,2%.

Saopštenje RZS br. 80/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).