Индустријска производња у Републици Србији у фебруару 2018. године већа је за 3,3% него у фебруару 2017. године. У периоду јануар–фебруар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, индустријска производња већа је за 6,9%.

Прерађивачка индустрија је остварила раст од 8,0% у периоду јануар–фебруар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године.

Посматрано по секторима, у фебруару 2018. године, у односу на исти месец 2017, забележена су следећа кретања:

·         сектор Прерађивачка индустрија – раст од 4,7%,

·         сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 3,7%,

·         сектор Рударство – пад од 9,5%.

У периоду јануар–фебруар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

·         сектор Прерађивачка индустрија – раст од 8,0%,

·         сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 6,2%,

·         сектор Рударство – пад од 0,1%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у фебруару 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

·         интермедијарних производа, осим енергије (13,7%) и

·         трајних производа за широку потрошњу (5,5%), а

·         нетрајни производи за широку потрошњу остали су на истом нивоу,

док је пад забележен у производњи:

·         капиталних производа (0,6%) и

·         енергије (1,6%).

Обим индустријске производње у фебруару 2018. године, у односу на фебруар 2017, бележи:

– раст у 17 области (учешће у структури индустријске производње – 56%), а

– пад у 12 области (учешће у структури индустријске производње – 44%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у фебруару 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња основних метала, Производња хемикалија и хемијских производа, Производња електричне енергије и Производња производа од неметалних минерала.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,4%.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2018. године, у односу на јануар 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 2,8% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,9%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у фебруару 2018. године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи мања је за 8,3%, а у прерађивачкој индустрији мања je за 12,2%.

Саопштење РЗС бр. 80/2018

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).