Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u februaru 2016. godine veća je za 14,0% nego u februaru 2015.  godine, a u odnosu na prosek 2015.  godine manja je za 2,0%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–februar 2016.  godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 11,3%.

Posmatrano po sektorima, u februaru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 22,3%,

– sektor Rudarstvo – rast od 16,4%, i

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 10,9%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim  grupama u februaru 2016.  godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– energije (20,1%),

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (16,5%),

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (9,2%),

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (8,4%), i

– kapitalnih proizvoda (2,4%).

Obim industrijske proizvodnje u februaru 2016. godine, u odnosu na februar 2015, beleži:

– rast kod 22 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 88%), a

– pad kod 7 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 12%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u februaru 2016.  godine, u odnosu na isti mesec 2015.  godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Eksploatacija uglja, i Proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2016. godine, u odnosu na januar 2016.  godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2016. godine,  u odnosu na prosek 2015.  godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,6%, a za prerađivačku industriju rast od 2,7%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u februaru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 2,7%, a kod prerađivačke industrije manja je za 9,2%.

 

Saopštenje RZS br. 77 od 31.03.2016. godine

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).