Индустријска производња у Републици Србији у фебруару 2016. године већа је за 14,0% него у фебруару 2015.  године, а у односу на просек 2015.  године мања је за 2,0%. Индустријска производња у периоду јануар–фебруар 2016.  године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 11,3%.

Посматрано по секторима, у фебруару 2016. године, у односу на исти месец 2015, забележена су следећа кретања:

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 22,3%,

– сектор Рударство – раст од 16,4%, и

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 10,9%.

Подаци о индустријској производњи по наменским  групама у фебруару 2016.  године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

– енергије (20,1%),

– интермедијарних производа, осим енергије (16,5%),

– трајних производа за широку потрошњу (9,2%),

– нетрајних производа за широку потрошњу (8,4%), и

– капиталних производа (2,4%).

Обим индустријске производње у фебруару 2016. године, у односу на фебруар 2015, бележи:

– раст код 22 области (учешће у структури индустријске производње – 88%), а

– пад код 7 области (учешће у структури индустријске производње – 12%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у фебруару 2016.  године, у односу на исти месец 2015.  године, имале су: Производња електричне енергије, Штампање и умножавање аудио и видео записа, Производња хемикалија и хемијских производа, Експлоатација угља, и Производња прехрамбених производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2016. године, у односу на јануар 2016.  године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2016. године,  у односу на просек 2015.  године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 3,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 2,7%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у фебруару 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње мања је за 2,7%, а код прерађивачке индустрије мања je за 9,2%.

 

Саопштење РЗС бр. 77 од 31.03.2016. године

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).