Према Саопштењу Републичког завода за статистику, бр. 79 од 31. 3. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у фебруару 2015. године мања је за 3,3% него у фебруару 2014. године, а у односу на просек 2014. године мања је за 6,3%. Индустријска производња у периоду јануар–фебруар 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, мања је за 3,1%.

Посматрано по секторима, у фебруару 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 14,7%,

– сектор Рударство – пад од 13,6%, и

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,6%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у фебруару 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

– енергије (14,2%),

– трајних производа за широку потрошњу (3,7%), и

– интермедијарних производа, осим енергије (2,7%),

 док је раст забележен у производњи:

– нетрајних производа за широку потрошњу (6,7%), и

– капиталних производа (12,7%).

 Обим индустријске производње у фебруару 2015. године, у односу на фебруар 2014, бележи:

– пад код 17 области (учешће у структури индустријске производње – 52%), а

– раст код 12 области (учешће у структури индустријске производње – 48%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у фебруару 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња деривата нафте, Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја и Производња електричне опреме.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2015, у односу на јануар 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 2,8% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 4,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у фебруару 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње мања је за 6,4%, а код прерађивачке индустрије мања je за 12,1%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).