Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2017. godine veća je za 0,5% nego u decembru 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 6,9%. Industrijska proizvodnja u 2017. godini, u poređenju sa 2016. godinom, veća je za 3,5%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 6,4% u 2017. godini, u poređenju sa 2016. godinom.
Posmatrano po sektorima:
1) u decembru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, zabeležena su sledeća kretanja:
– sektor Rudarstvo – rast od 3,3%,
– sektor Prerađivačka industrija – rast od 0,4%,
– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 0,1%;
2) u 2017. godini, u poređenju sa 2016. godinom, zabeležena su sledeća kretanja:
– sektor Prerađivačka industrija – rast od 6,4%,
– sektor Rudarstvo – rast od 2,7%,
– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 6,2%.
Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u decembru 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:
– intermedijarnih proizvoda, osim energije (7,2%),
– trajnih proizvoda za široku potrošnju (1,6%) i
– energije (0,6%);
dok je pad zabeležen u proizvodnji:
– kapitalnih proizvoda (10,4%) i
– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (2,6%).
Obim industrijske proizvodnje u decembru 2017. godine, u odnosu na decembar 2016. godine, beleži:
– rast u 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 53%), a
– pad u 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 47%).
Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u decembru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.
Obim industrijske proizvodnje u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, beleži:
– rast u 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 56%), a
– pad u 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 44%).
Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, imale su: Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,1%, a za prerađivačku industriju rast od 5,6%.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2017. godine, u odnosu na novembar 2017. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,9%.
Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u decembru 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 7,5%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 7,1%.

Saopštenje RZS br. 21/2018
Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).