Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2017. године већа је за 0,5% него у децембру 2016. године, а у односу на просек 2016. године већа је за 6,9%. Индустријска производња у 2017. години, у поређењу са 2016. годином, већа је за 3,5%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 6,4% у 2017. години, у поређењу са 2016. годином.
Посматрано по секторима:
1) у децембру 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, забележена су следећа кретања:
– сектор Рударство – раст од 3,3%,
– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 0,4%,
– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 0,1%;
2) у 2017. години, у поређењу са 2016. годином, забележена су следећа кретања:
– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 6,4%,
– сектор Рударство – раст од 2,7%,
– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 6,2%.
Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 2017. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:
– интермедијарних производа, осим енергије (7,2%),
– трајних производа за широку потрошњу (1,6%) и
– енергије (0,6%);
док је пад забележен у производњи:
– капиталних производа (10,4%) и
– нетрајних производа за широку потрошњу (2,6%).
Обим индустријске производње у децембру 2017. године, у односу на децембар 2016. године, бележи:
– раст у 19 области (учешће у структури индустријске производње – 53%), а
– пад у 10 области (учешће у структури индустријске производње – 47%).
Највећи утицај на раст индустријске производње у децембру 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, имале су: Производња хемикалија и хемијских производа, Производња електричне опреме, Производња машина и опреме на другом месту непоменуте и Производња металних производа, осим машина.
Обим индустријске производње у 2017. години, у односу на 2016. годину, бележи:
– раст у 21 области (учешће у структури индустријске производње – 56%), а
– пад у 8 области (учешће у структури индустријске производње – 44%).
Највећи утицај на раст индустријске производње у 2017. години, у односу на 2016. годину, имале су: Производња машина и опреме на другом месту непоменуте, Производња производа од гуме и пластике, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња металних производа, осим машина.
Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2017. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 3,1%, а за прерађивачку индустрију раст од 5,6%.
Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2017. године, у односу на новембар 2017. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,9%.
Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у децембру 2017. године, у односу на просек 2016. године, у укупној индустријској производњи већа је за 7,5%, а у прерађивачкој индустрији већа je за 7,1%.

Саопштење РЗС бр. 21/2018
Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).