Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2016. godine veća je za 3,9% nego u decembru 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 11,2%. Industrijska proizvodnja je u 2016. godini, u poređenju sa 2015. godinom, veća za 4,7%.

Posmatrano po sektorima:

1) u decembru 2016. godine su u odnosu na isti mesec 2015. zabeležena sledeća kretanja:

 • sektor Prerađivačka industrijarastod 8,2%;
 • sektor Rudarstvo pad od 3,1%; i
 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 6,3%.
  2) u 2016. godini su u odnosu na 2015. godinu zabeležena sledeća kretanja:

 • sektor Prerađivačka industrijarastod 5,3%;
 • sektor Rudarstvo rast od 4,0%; i
 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 2,7%.
  Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u decembru 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

 • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (8,7%);
 • intermedijarnih proizvoda, osim energije (8,3%);
 • kapitalnih proizvoda (6,9%); i
 • trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,9%);

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

 • energije (4,8%).

 

Obim industrijske proizvodnje u decembru 2016. godine, u odnosu na decembar 2015, beleži:

– rast u 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 54%); a

– pad u 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 46%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u decembru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine, imale su: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute i Ostale prerađivačke delatnosti.

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u 2016. godini, u odnosu na 2015. godinu, imale su: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja električne energije i Proizvodnja proizvoda od gume i plastike.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2016. godine, u odnosu na novembar 2016. godine, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,2%, a da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,7%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren rast od 5,2%, a za prerađivačku industriju od 7,6%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u decembru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 10,9%, a kod prerađivačke industrije veća je za 10,9%.

 

Saopštenje RZS br. 19 od 31. 1. 2017. godine

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).