Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2016. године већа је за 3,9% него у децембру 2015. године, а у односу на просек 2015. године већа је за 11,2%. Индустријска производња је у 2016. години, у поређењу са 2015. годином, већа за 4,7%.

Посматрано по секторима:

1) у децембру 2016. године су у односу на исти месец 2015. забележена следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустријараст од 8,2%;
 • сектор Рударство пад од 3,1%; и
 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 6,3%.
  2) у 2016. години су у односу на 2015. годину забележена следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустријараст од 5,3%;
 • сектор Рударство раст од 4,0%; и
 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 2,7%.
  Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

 • нетрајних производа за широку потрошњу (8,7%);
 • интермедијарних производа, осим енергије (8,3%);
 • капиталних производа (6,9%); и
 • трајних производа за широку потрошњу (0,9%);

док је пад забележен у производњи:

 • енергије (4,8%).

 

Обим индустријске производње у децембру 2016. године, у односу на децембар 2015, бележи:

– раст у 17 области (учешће у структури индустријске производње – 54%); а

– пад у 12 области (учешће у структури индустријске производње – 46%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у децембру 2016. године, у односу на исти месец 2015. године, имале су: Производња прехрамбених производа, Производња основних метала, Производња машина и опреме на другом месту непоменуте и Остале прерађивачке делатности.

Највећи утицај на раст индустријске производње у 2016. години, у односу на 2015. годину, имале су: Производња прехрамбених производа, Производња хемикалија и хемијских производа, Производња електричне енергије и Производња производа од гуме и пластике.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2016. године, у односу на новембар 2016. године, показује да је за индустрију укупно остварен раст индустријске производње од 1,2%, а да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,7%.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2016. године, у односу на просек 2015. године, показује да је за индустрију укупно остварен раст од 5,2%, а за прерађивачку индустрију од 7,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у децембру 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње већа је за 10,9%, а код прерађивачке индустрије већа je за 10,9%.

 

Саопштење РЗС бр. 19 од 31. 1. 2017. године

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).