Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2015. godine veća je za 11,0% nego u decembru 2014. a u odnosu na prosek 2014. veća je za 18,3%. Industrijska proizvodnja u 2015. godini, u poređenju sa 2014. veća je za 8,2%.

Posmatrano po sektorima, u decembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, zabeležena su sledeća kretanja:

– Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 44,5%,

– Rudarstvo – rast od 37,0%,  i

– Sektor Prerađivačka industrija – rast od 0,6%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u decembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– energije (37,2%),

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (13,6%), i

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (8,9%),

 

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

– kapitalnih proizvoda (4,7%), i

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (7,6%).

 

Obim industrijske proizvodnje u decembru 2015. godine, u odnosu na decembar 2014, godine beleži:

– rast kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 64%), a

– pad kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 36%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u decembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja duvanskih proizvoda, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, i Proizvodnja osnovnih metala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2015, u odnosu na novembar 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,6% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,9%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 10,6%, a za prerađivačku industriju rast od 3,3%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u decembru 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 18,7%, a kod prerađivačke industrije veća je za 9,4%.

 

Saopštenje RZS br. 19 od 29. 1. 2016.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno)