Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2015. године већа је за 11,0% него у децембру 2014. а у односу на просек 2014. већа је за 18,3%. Индустријска производња у 2015. години, у поређењу са 2014. већа је за 8,2%.

Посматрано по секторима, у децембру 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

– Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 44,5%,

– Рударство – раст од 37,0%,  и

– Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 0,6%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

– енергије (37,2%),

– интермедијарних производа, осим енергије (13,6%), и

– трајних производа за широку потрошњу (8,9%),

 

док је пад забележен у производњи:

– капиталних производа (4,7%), и

– нетрајних производа за широку потрошњу (7,6%).

 

Обим индустријске производње у децембру 2015. године, у односу на децембар 2014, године бележи:

– раст код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 64%), а

– пад код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 36%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у децембру 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња производа од гуме и пластике, Производња металних производа, осим машина и Производња хемикалија и хемијских производа.

Највећи утицај на раст индустријске производње 2015. години, у односу на 2014. годину, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња дуванских производа, Производња основних фармацеутских производа и препарата, и Производња основних метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2015, у односу на новембар 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,6% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,9%.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 10,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,3%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у децембру 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 18,7%, а код прерађивачке индустрије већа je за 9,4%.

 

Саопштење РЗС бр. 19 од 29. 1. 2016.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)