Према Саопштењу Републичког завода за статистику, бр. 20 од 30. 1. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у децембру 2014. године мања је за 5,3% него у децембру 2013. године, а у односу на просек 2013. године мања је за 0,2%. Индустријска производња у 2014. години, у поређењу са 2013. годином, мања је за 6,5%.

Посматрано по секторима, у децембру 2014. године, у односу на исти месец 2013, забележена су следећа кретања:

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 30,4%,

– сектор Рударство – пад од 30,2%, и

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 6,4%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 2014. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

– енергије (26,6%),

– капиталних производа (3,6%), и

– интермедијарних производа, осим енергије (0,1%),

 

док је раст забележен у производњи:

– нетрајних производа за широку потрошњу (14,1%), и

– трајних производа за широку потрошњу (1,2%).

Обим индустријске производње у децембру 2014. године, у односу на децембар 2013, бележи:

– пад код 17 области (учешће у структури индустријске производње – 58%), а

– раст код 12 области (учешће у структури индустријске производње – 42%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у децембру 2014. године, у односу на исти месец 2013. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња металних производа, осим машина, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња производа од гуме и пластике.

Највећи утицај на пад индустријске производње 2014. години, у односу на 2013. годину, имале су: Производња електричне енергије, Производња металних производа, осим машина, Експлоатација угља, Производња хемикалија и хемијских производа и Експлоатација руда метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2014, у односу на новембар 2014, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 0,3% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,4%.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2014. године, у односу на просек 2013, за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 8,9%, а за прерађивачку индустрију пад од 0,3%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у децембру 2014. године, у односу на просек 2013. године, код укупне индустријске производње мања је за 0,6%, а код прерађивачке индустрије већа je за 6,4%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).