Индустријска производња у периоду јануар–август 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 2,7%, док је прерађивачка индустрија остварила раст од 2,8%. Индустријска производња у Републици Србији у августу 2018. године мања је за 4,3% него у августу 2017. године.

Посматрано по секторима,

– у августу 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустрија – пад од 1,0%,
 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 11,0% и
 • сектор Рударство – пад од 20,2%;
  – у периоду јануар–август 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 5,1%,
 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,8% и
 • сектор Рударство – пад од 3,8%.
  Подаци о индустријској производњи по наменским групама у августу 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

 • трајних производа за широку потрошњу (8,0%),
 • капиталних производа (3,8%) и
 • интермедијарних производа, осим енергије (0,3%),
  док је пад забележен у производњи:

 • нетрајних производа за широку потрошњу (9,4%) и
 • енергије (7,8%).

Обим индустријске производње у августу 2018. године, у односу на август 2017, бележи:

– раст у 12 области (учешће у структури индустријске производње – 34%), а

– пад у 17 области (учешће у структури индустријске производње – 66%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у августу 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: производња основних фармацеутских производа и препарата, производња електричне енергије, експлоатација угља, производња електричне опреме и производња моторних возила и приколица.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 0,9%, а за прерађивачку индустрију раст од 1,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2018. године, у односу на јул 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,3%, као и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,3%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у августу 2018. године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи мања је за 3,6%, а у прерађивачке индустрији мања je за 0,5%.

Саопштење РЗС бр. 266/2018

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).