Industrijska proizvodnja u periodu januar–avgust 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 2,7%, dok je prerađivačka industrija ostvarila rast od 2,8%. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u avgustu 2018. godine manja je za 4,3% nego u avgustu 2017. godine.

Posmatrano po sektorima,

– u avgustu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Prerađivačka industrija – pad od 1,0%,
 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 11,0% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 20,2%;
  – u periodu januar–avgust 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 5,1%,
 • sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,8% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 3,8%.
  Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u avgustu 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

 • trajnih proizvoda za široku potrošnju (8,0%),
 • kapitalnih proizvoda (3,8%) i
 • intermedijarnih proizvoda, osim energije (0,3%),
  dok je pad zabeležen u proizvodnji:

 • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (9,4%) i
 • energije (7,8%).

Obim industrijske proizvodnje u avgustu 2018. godine, u odnosu na avgust 2017, beleži:

– rast u 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 34%), a

– pad u 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 66%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u avgustu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja električne energije, eksploatacija uglja, proizvodnja električne opreme i proizvodnja motornih vozila i prikolica.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 0,9%, a za prerađivačku industriju rast od 1,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2018. godine, u odnosu na jul 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,3%, kao i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,3%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u avgustu 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji manja je za 3,6%, a u prerađivačke industriji manja je za 0,5%.

Saopštenje RZS br. 266/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).