Industrijska proizvodnja u Republici
Srbiji u avgustu 2017. godine veća je za 7,3% nego u avgustu 2016. godine, a u
odnosu na prosek 2016. godine veća je za 4,8%. Industrijska proizvodnja u
periodu januar–avgust 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine,
veća je za 3,0%.

Posmatrano po sektorima, u
avgustu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su sledeća
kretanja:

– sektor Prerađivačka industrija – rast
od 9,7%;

– sektor Rudarstvo – rast od
4,7%;

 –
sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad
od 1,1%.

U periodu januar–avgust 2017. godine, u
poređenju sa istim periodom 2016. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Prerađivačka industrija – rast
od 6,5%;

– sektor Rudarstvo – rast od
0,8%;

– sektor Snabdevanje električnom
energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 8,2%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po
namenskim grupama
u avgustu 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne
godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– kapitalnih proizvoda (29,1%);

– intermedijarnih proizvoda, osim
energije (11,6%);

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju
(4,1%) i

– energije (2,5%);

 dok je pad zabeležen u
proizvodnji:

– trajnih proizvoda za široku potrošnju
(7,1%).

Obim industrijske proizvodnje u avgustu
2017. godine, u odnosu na avgust 2016, beleži:

– rast u 22 oblasti (učešće u strukturi
industrijske proizvodnje – 72%), a

– pad u 7 oblasti (učešće u strukturi
industrijske proizvodnje – 28%).

Najveći uticaj na rast industrijske
proizvodnje u avgustu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale
su: Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, Proizvodnja proizvoda
od gume i plastike, Proizvodnja derivata nafte, Proizvodnja pića i Proizvodnja
električne opreme.

Desezonirani indeks industrijske
proizvodnje za avgust 2017
. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno
pokazuje da je ostvaren rast od 6,4%, a za prerađivačku industriju rast od
8,1%.

Desezonirani indeks industrijske
proizvodnje za avgust 2017. godine, u odnosu na jul 2017.
godine, pokazuje da je za industriju – ukupno
ostvaren rast industrijske proizvodnje od 2,2% i da je za prerađivačku
industriju ostvaren rast od 2,1%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od
50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku
izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena
industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u
avgustu 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, veća je u ukupnoj industrijskoj
proizvodnji za 4,4%, a u prerađivačkoj industriji za 7,6%.

 


Saopštenje
RZS br. 268/2017

Napomena: Republički zavod
za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija,
tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

<<