Индустријска производња у Републици
Србији у августу 2017. године већа је за 7,3% него у августу 2016. године, а у
односу на просек 2016. године већа је за 4,8%. Индустријска производња у
периоду јануар–август 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године,
већа је за 3,0%.

Посматрано по секторима, у
августу 2017. године, у односу на исти месец 2016, забележена су следећа
кретања:

– сектор Прерађивачка индустрија – раст
од 9,7%;

– сектор Рударство – раст од
4,7%;

 –
сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад
од 1,1%.

У периоду јануар–август 2017. године, у
поређењу са истим периодом 2016. године, забележена су следећа кретања:

– сектор Прерађивачка индустрија – раст
од 6,5%;

– сектор Рударство – раст од
0,8%;

– сектор Снабдевање електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 8,2%.

Подаци о индустријској производњи по
наменским групама
у августу 2017. године, у односу на исти месец претходне
године, показују да je дошло до раста у производњи:

– капиталних производа (29,1%);

– интермедијарних производа, осим
енергије (11,6%);

– нетрајних производа за широку потрошњу
(4,1%) и

– енергије (2,5%);

 док је пад забележен у
производњи:

– трајних производа за широку потрошњу
(7,1%).

Обим индустријске производње у августу
2017. године, у односу на август 2016, бележи:

– раст у 22 области (учешће у структури
индустријске производње – 72%), а

– пад у 7 области (учешће у структури
индустријске производње – 28%).

Највећи утицај на раст индустријске
производње у августу 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, имале
су: Производња машина и опреме на другом месту непоменуте, Производња производа
од гуме и пластике, Производња деривата нафте, Производња пића и Производња
електричне опреме.

Десезонирани индекс индустријске
производње за август 2017
. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно
показује да је остварен раст од 6,4%, а за прерађивачку индустрију раст од
8,1%.

Десезонирани индекс индустријске
производње за август 2017. године, у односу на јул 2017.
године, показује да је за индустрију – укупно
остварен раст индустријске производње од 2,2% и да је за прерађивачку
индустрију остварен раст од 2,1%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од
50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку
изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена
индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у
августу 2017. године, у односу на просек 2016. године, већа је у укупној индустријској
производњи за 4,4%, а у прерађивачкој индустрији за 7,6%.

 


Саопштење
РЗС бр. 268/2017

Напомена: Републички завод
за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија,
тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

< <