Према саопштењу Републичког завода за статистику број 258/2015, од 30. 9. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у августу 2015. године већа је за 12,9% него у августу 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 5,3%. Индустријска производња у периоду јануар–август 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 6,9%.

Посматрано по секторима, у августу 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

● Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 43,3%,

● Сектор Рударство – раст од 14,6%  и

● Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 6,5%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у августу 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

● енергије (23,9%),

● нетрајних производа за широку потрошњу (15,3%),

● интермедијарних производа, осим енергије (6,6,%), и

● трајних производа за широку потрошњу (6,0%),

 док је пад забележен у производњи:

● капиталних производа (6,4%).

 Обим индустријске производње у августу 2015. године, у односу на август 2014, године бележи:

– раст код 18 области (учешће у структури индустријске производње – 77%), а

– пад код 11 области (учешће у структури индустријске производње – 23%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у августу 2015. године, у односу на исти месец 2014, имале су: Производња електричне енергије, Производња прехрамбених производа, Производња основних фармацеутских производа и препарата, Експлоатација угља, и Производња дуванских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2015, у односу на јул 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 0,6% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,1%.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 9,9%, а за прерађивачку индустрију раст од 6,5%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у августу 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 6,3%, а код прерађивачке индустрије већа je за 4,8%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).