Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 258/2015, od 30. 9. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u avgustu 2015. godine veća je za 12,9% nego u avgustu 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 5,3%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–avgust 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 6,9%.

Posmatrano po sektorima, u avgustu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, zabeležena su sledeća kretanja:

● Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 43,3%,

● Sektor Rudarstvo – rast od 14,6%  i

● Sektor Prerađivačka industrija – rast od 6,5%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u avgustu 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

● energije (23,9%),

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (15,3%),

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (6,6,%), i

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (6,0%),

 dok je pad zabeležen u proizvodnji:

● kapitalnih proizvoda (6,4%).

 Obim industrijske proizvodnje u avgustu 2015. godine, u odnosu na avgust 2014, godine beleži:

– rast kod 18 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 77%), a

– pad kod 11 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 23%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u avgustu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Eksploatacija uglja, i Proizvodnja duvanskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2015, u odnosu na jul 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 0,6% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,1%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 9,9%, a za prerađivačku industriju rast od 6,5%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u avgustu 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 6,3%, a kod prerađivačke industrije veća je za 4,8%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).