Индустријска производња у Републици Србији у априлу 2018. године већа је за 3,1% него у априлу 2017. године. Индустријска производња у периоду јануар–април 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 5,2%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 3,9% у периоду јануар–април 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године.

Посматрано по секторима:

1) у априлу 2018. године, у односу на исти месец 2017, забележена су следећа кретања:

 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 13,0%,
 • сектор Рударство – раст од 1,7%,
 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,0%;
  2) у периоду јануар–април 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 11,4%,
 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,9%,
 • сектор Рударство – раст од 2,5%.
  Подаци о индустријској производњи по наменским групама у априлу 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

 • енергије (7,8%),
 • трајних производа за широку потрошњу (3,5%),
 • интермедијарних производа, осим енергије (2,1%), и
 • нетрајних производа за широку потрошњу (0,5%);

док је пад забележен у производњи:

 • капиталних производа (0,8%).

Обим индустријске производње у априлу 2018. године, у односу на април 2017, бележи:

– раст у 19 области (учешће у структури индустријске производње – 66%), а

– пад у 10 области (учешће у структури индустријске производње – 34%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у априлу 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: производња електричне енергије, производња папира и производа од папира, производња одевних предмета, поправка и монтажа машина и опреме и производња машина и опреме на другом месту непоменуте.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 0,6%, а за прерађивачку индустрију пад од 0,8%.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2018. године, у односу на март 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,7% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у априлу 2018. године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи мања је за 2,0%, а у прерађивачкој индустрији мања je за 2,7%.


Саопштење РЗС бр. 134/2018

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).