Индустријска производња у Републици Србији у априлу 2016. године већа је за 8,4% него у априлу 2015. године, а у односу на просек 2015. године већа је за 5,7%. Индустријска производња у периоду јануар–април 2016. године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 9,9%.

Посматрано по секторима, у априлу 2016. године, у односу на исти месец 2015, забележена су следећа кретања:
·         сектор Рударство – раст од 12,5%,
·         сектор Прерађивачка индустрија – раст од 11,0%, и
·         сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 1,8%.
Подаци о индустријској производњи по наменским групама у априлу 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:
·         трајних производа за широку потрошњу (25,4%),
·         интермедијарних производа, осим енергије (16,3%),
·         капиталних производа (7,2%),
·         нетрајних производа за широку потрошњу (5,2%), и
·         енергије (3,5%).

Обим индустријске производње у априлу 2016. године, у односу на април 2015, бележи:
– раст код 23 области (учешће у структури индустријске производње – 71%), а
– пад код 6 области (учешће у структури индустријске производње – 29%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у априлу 2016. године, у односу на исти месец 2015. године, имале су: Производња деривата нафте, Производња производа од гуме и пластике, Производња дуванских производа, Производња електричне опреме и Производња прехрамбених производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2016. године, у односу на март 2016. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 2,9% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 4,0%.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2016. године, у односу на просек 2015. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 7,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 9,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у априлу 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње већа је за 4,6%, а код прерађивачке индустрије већа je за 8,5%.

Саопштење РЗС бр. 131 од 31.05.2016. године

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).