Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2016. godine veća je za 8,4% nego u aprilu 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 5,7%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–april 2016. godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 9,9%.

Posmatrano po sektorima, u aprilu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:
·         sektor Rudarstvo – rast od 12,5%,
·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 11,0%, i
·         sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 1,8%.
Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u aprilu 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:
·         trajnih proizvoda za široku potrošnju (25,4%),
·         intermedijarnih proizvoda, osim energije (16,3%),
·         kapitalnih proizvoda (7,2%),
·         netrajnih proizvoda za široku potrošnju (5,2%), i
·         energije (3,5%).

Obim industrijske proizvodnje u aprilu 2016. godine, u odnosu na april 2015, beleži:
– rast kod 23 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 71%), a
– pad kod 6 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 29%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u aprilu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine, imale su: Proizvodnja derivata nafte, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja duvanskih proizvoda, Proizvodnja električne opreme i Proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2016. godine, u odnosu na mart 2016. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 2,9% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 4,0%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 7,7%, a za prerađivačku industriju rast od 9,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u aprilu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 4,6%, a kod prerađivačke industrije veća je za 8,5%.

Saopštenje RZS br. 131 od 31.05.2016. godine

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).