Према саопштењу Републичког завода за статистику број 137/2015, од 29. 5. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у априлу 2015. године мања је за 0,1% него у априлу 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 5,4%.

Индустријска производња у периоду јануар–април 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, мања је за 1,5%.

Посматрано по секторима, у априлу 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

 Сектор Рударство – пад од 7,4%,

 Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 3,1%  и

 Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,6%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у априлу 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

 трајних производа за широку потрошњу (13%),

 енергије (2,6%) и

 интермедијарних производа, осим енергије (0,3,%).

 

док је раст забележен у производњи:

 капиталних производа (3,9%), и

 нетрајних производа за широку потрошњу (2,6%).

 

Обим индустријске производње у априлу 2015. године, у односу на април 2014, бележи:

– пад код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 52%), а

– раст код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 48%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у априлу 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација руда метала, Производња електричне опреме, Прерада дрвета и производа од дрвета, осим намештаја,  Производња моторних возила и приколица .

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2015, у односу на март 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 1,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 3,0%.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 6,1%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у априлу 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 5,6%, а код прерађивачке индустрије већа je за 4,6%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).