Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2018. godine veća je za 3,2% nego u oktobru 2017. godine, a veća je i za 11,7% u odnosu na prosek prethodne godine. Industrijska proizvodnja u periodu januar–oktobar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 2,4%. Prerađivačka industrija u oktobru 2018. godine veća je za 5,6% u odnosu na oktobar 2017. godine.
Posmatrano po sektorima:
1) u oktobru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:
– sektor Prerađivačka industrija – rast od 5,6%,
– sektor Rudarstvo – pad od 4,0% i
– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 4,3%;
2) u periodu januar–oktobar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:
– sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,9%,
– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 2,8% i
– sektor Rudarstvo – pad od 4,6%.
Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:
– intermedijarnih proizvoda, osim energije (11,7%),
– trajnih proizvoda za široku potrošnju (4,1%),
– kapitalnih proizvoda (3,1%) i
– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,8%),
dok je pad zabeležen u proizvodnji:
– energije (2,6%).
Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2018. godine, u odnosu na oktobar 2017, beleži:
– rast u 20 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 55%), a
– pad u 9 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 45%).
Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u oktobru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja osnovnih metala, ostale prerađivačke delatnosti, proizvodnja pića, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 2,6%, a za prerađivačku industriju rast od 4,2%.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2018. godine, u odnosu na septembar 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 0,4% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 0,2%.
Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u oktobru 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 11,3%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 14,7%.

Saopštenje RZS br. 319/2018
Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).