Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2018. godine veća je za 7,6% u odnosu na prosek prethodne godine, a u periodu januar–novembar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 2,1%.

Prerađivačka industrija u novembru 2018. godine veća je za 9,8% u odnosu na prosek 2017. godine, a u periodu januar–novembar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 2,7%. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2018. godine manja je za 1,0% nego u novembru 2017. godine.

Posmatrano po sektorima:

1) u novembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Prerađivačka industrija – ostao je na istom nivou,
 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 4,1% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 4,7%;

2) u periodu januar–novembar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,7%,
 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 2,0% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 4,5%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u novembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

 • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (6,4%) i
 • energije (0,6%),

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

 • kapitalnih proizvoda (4,8%),
 • trajnih proizvoda za široku potrošnju (3,4%) i
 • intermedijarnih proizvoda, osim energije (1,7%).

Obim industrijske proizvodnje u novembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2017, beleži:

– pad u 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 53%), a

– rast u 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 47%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u novembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja električne energije, eksploatacija uglja, proizvodnja odevnih predmeta i proizvodnja tekstila.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 0,8%, a za prerađivačku industriju rast od 2,3%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2018. godine, u odnosu na oktobar 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,3%, kao i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u novembru 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 7,6%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 9,8%.


Saopštenje RZS br. 350/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).