Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални
међугодишњи раст бруто домаћег производа у четвртом тромесечју 2017.
године износио је 2,5%.

Када је реч о укупној индустрији, Србија
је у 2017. години остварила раст од 3,5%. У оквиру индустрије,
производња у прерађивачком сектору је на годишњем нивоу порасла за 6,4%,
рударство – за 2,7%, док је производња електричне енергије, гаса и паре
опала за 6,2%.

У оквиру прерађивачке индустрије, раст је
забележен у три четвртине области, а највећи позитивни допринос потекао
је од производње машина и опреме, производа од гуме и пластике,
хемијских и металних производа и електричне опреме.

Реални промет у
трговини на мало у 2017. години порастао је за 3,7%. Такође, порасли су
и извоз и увоз робе у еврима за 12,0% и 13,8%, респективно.

Кабинет гувернерa

Извор: сајт НБС