Prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni
međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromesečju 2017.
godine iznosio je 2,5%.

Kada je reč o ukupnoj industriji, Srbija
je u 2017. godini ostvarila rast od 3,5%. U okviru industrije,
proizvodnja u prerađivačkom sektoru je na godišnjem nivou porasla za 6,4%,
rudarstvo – za 2,7%, dok je proizvodnja električne energije, gasa i pare
opala za 6,2%.

U okviru prerađivačke industrije, rast je
zabeležen u tri četvrtine oblasti, a najveći pozitivni doprinos potekao
je od proizvodnje mašina i opreme, proizvoda od gume i plastike,
hemijskih i metalnih proizvoda i električne opreme.

Realni promet u
trgovini na malo u 2017. godini porastao je za 3,7%. Takođe, porasli su
i izvoz i uvoz robe u evrima za 12,0% i 13,8%, respektivno.

Kabinet guvernera

Izvor: sajt NBS