Poreska uprava je na svom sajtu objavila uputstvo.

Klikom na link u nastavku možete ga preuzeti:

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a