На сајту Пореске управе, објављено је Корисничко упутство за подношење у електронском облику
пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности на
обрасцу ППДГ-1С
које можете преузети кликом на линк у наставку:

 

Кориснико упутство – pdf