Na sajtu Poreske uprave, objavljeno je Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku
poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno
osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti na
obrascu PPDG-1S
koje možete preuzeti klikom na link u nastavku:

 

Korisniko uputstvo – pdf