Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem možete preuzeti na sajtu Poreske uprave ili klikom na sledeći link:

Korisničko uputstvo