Пореска управа је на свом сајту објавила Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ.