Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV.

Klikom na ponuđeni link preuzmite uputstvo.