Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom možete preuzeti na sajtu Poreske uprave ili klikom na sledeći link:

Korisničko uputstvo