Obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da će se  XXVIII Susreti održati na Kopaoniku u tradicionalnom terminu 12. – 17. decembra 2015. god. sa opštom temom

Pravo i autonomija ličnosti

Kao i ranijih godina rad će se odvijati u 23 Sekcije u okviru Heksagona Kopaoničke škole prirodnog prava:pravo na život, slobodu, imovinu, intelektualnu tvorevinu,pravdu i pravnu državu.

Učesnici dobijaju publikovani materijal sa mogućnošću izbora štamanog materijala ili  u elektronskoj formi.

Na ovogodišnjem Susretu Kopaoničke škole prirodnog prava nastavlja se  jednogodišnja Javna diskusija o Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije (opšti deo, obligaciono pravo, stvarno pravo, porodični odnosi,nasleđivanje) koji sadrži oko 2800 članova i 480 alternativnih predloga, što čini povod za održavanje Javne rasprave koja treba da obuhvati različite pravničke sredine, počev od pravne nauke, pa preko sudske i poslovne prakse, sve do pojedinih specijalizovanih udruženja pravnika.

Obaveštava se pravnička javnost da je Izvršni organizator otpočeo sa prodajom i prijavom rezervacija koja će trajati do popune smeštajnih kapaciteta.

Posebno se ukazuje da su cene za ovogodišnje održavanje Kopaoničke škole prirodnog prava ostale iste u odnosu na poslednje tri godine.

Izvršni organizator: MK MOUNTAIN RESORT, 11000 Beograd, Takovska 45a, Tel: 011/6557-585; 011/6557-586; Fax: 011/3284-775: E-mail: info@mkresort.com; www.mkresort.com.