Обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да ће се  XXVIII Сусрети одржати на Копаонику у традиционалном термину 12. – 17. децембра 2015. године са општом темом


Право и аутономија личности

Као и ранијих година рад ће се одвијати у 23 Секцијe у оквиру Хексагона Копаоничке школе природног права:право на живот, слободу, имовину, интелектуалну творевину,правду и правну државу.

Учесници добијају публиковани материјал са могућношћу избора штаманог материјалa или  у електронској форми.

На овогодишњем Сусрету Копаоничке школе природног права наставља се  једногодишња Јавна дискусија о Преднацрту Грађанског законика Републике Србије (општи део, облигационо право, стварно право, породични односи,наслеђивање) који садржи око 2800 чланова и 480 алтернативних предлога, што чини повод за одржавање Јавне расправе која треба да обухвати различите правничке средине, почев од правне науке, па преко судске и пословне праксе, све до појединих специјализованих удружења правника.

Обавештава се правничка јавност да је Извршни организатор отпочео са продајом и пријавом резервација која ће трајати до попуне смештајних капацитета.

Посебно се указује да су цене за овогодишње одржавање Копаоничке школе природног права остале исте у односу на последње три године.

Извршни организатор: MK MOUNTAIN RESORT, 11000 Београд, Таковска 45a, Тел: 011/6557-585; 011/6557-586; Fax: 011/3284-775: E-mail: info@mkresort.com; www.mkresort.com.