Prema odredbama člana 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru, inspekcija je dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kontrolna lista je dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, i predmet i obim provere.

U skladu sa navedenim odredbama zakona, Poreska uprava objavila je 30. aprila 2016. godine kontrolne liste za sprovođenje inspekcijskog nadzora na svojoj internet stranici i one se mogu preuzeti odavde: 

 
http://www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/3525/inspekcijski-nadzor—kontrolne-liste.html

 
 
U prethodnom periodu kontrolne liste objavili su i inspekcijski organi u okviru drugih ministarstava.
Odobrene kontrolne liste Sanitarne inspekcije, Zdravstvene inspekcije i Inspekcije za lekove i medicinska sredstva možete pogledati ovde:

 
http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=356

 
 
Kontrolne liste u Sektoru za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine možete pogledati ovde:

 
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/

 
 
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj internet stranici objavilo kontrolne liste iz svoje nadležnosti:

 
http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti-list/89/181

 
 
Ministarstvo prosvete objavilo je kontrolne liste iz svoje nadležnosti na svojoj internet stranici:
  
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/

 

<< Izvor: sajt Poreske uprave