„ING-PRO“ izdavačko-grafičko d.o.o.
Vele Nigrinove 16a, Beograd
Matični broj: 07788924 Pib: 100279539

Kliknite naziv službe kako biste je kontaktirali putem telefona ili mejla:

Goran Grcić | Direktor
Vladimir Zdjelar | Direktor

011/2836-820, 2836-821, 2836-822, 011/2836-474

  011/2836-884

   011/2836-890

    011/2836-817, 2835-086, 2835-012

     Beograd, Vele Nigrinove 16a
     tel. 011/2836-810, 2836-820 | pozivni centar 011/2835-010

     Novi Sad, Bulevar oslobođenja 78/III
     tel. 021/6622-877, 6623-978, 6624-266 | Fax 021/6623-037

     Niš, Učitelj Tasina 1/5
     tel. 018/292-995, 252-646 | Fax 018/252-646