Privreda od početka ovog meseca više nema obavezu da koristi pečat,
ali ga neke institucije i dalje traže. Zbog toga Kancelarija za IT i
e-Upravu poziva privrednike da na mejl adresu ukidanje.pecata@gov.rs
prijave ukoliko im neko traži da koriste pečat. A od novembra će
pokrenuti i sajt na kojem će i preko odgovarajuće internet forme,
privredni subjekti moći da postave pitanja ili pritužbe koji se odnose na
ukidanje pečata.

– Ovaj kontakt centar će pored mejl i internet komunikacije omogućiti
do kraja godine i komunikaciju telefonom i viber porukama. Najzad,
značajno je što će kontakt centar, pored komunikacije privrede sa
državom, omogućiti i komunikaciju javne uprave sa državom za potrebe
primene specifičnih informacionih sistema – kaže Mihailo Jovanović,
direktor Kancelarije za IT i e-Upravu.

On navodi da je do sada stiglo 40 prijava privrednika, koji su se
uglavnom žalili da im mobilni operateri, banke i pojedine ekspoziture
pošte traže da pečatiraju dokumenta. Na 28 predmeta je uspešno
odgovoreno, za pet je zatražena dopuna, dok se za sedam predmeta sprema
odgovor.

– Nema sistemskog otpora ukidanju pečata, ali se sporadično dešava da se više iz navike traži pečat – navodi Jovanović.

Jedan od najvećih simbola birokratije – pečat, od 1. oktobra je i zvanično otišao u istoriju. 

 

Izvor: sajt Politika
Naslov: Redakcija