ИНГ-ПРО – Издавачко друштво
Веле Нигринове 16а, Београд

 

Расписује конкурс за радно место:

уредника за област рачуноводства и пореза,
електронског и штампаног стручног часописа „Прописи у пракси – Леге артис“  

 

Општи услови:

– висока стручна спрема економске или правне струке,
– вишегодишње искуство на пословима рачуноводства и пореза,
– радни однос (пуно радно време)
– место рада: Београд.

 Посебни услови:

– познавање рада на рачунару (ОС Windоws, Word, Интернет),
– способност тимског рада и ефикасног пословног комуницирања

Опис радног места:
– свакодневно праћење законске регулативе из области рачуноводства и пореза,
– планирање тема и договарање са ауторима о темама које је потребно обрадити у складу са актуелношћу,
– проналажење аутора и предавача за стручне семинаре,
– уређивање текстова добијених од аутора у складу са уређивачком политиком компаније,
– у сарадњи са ауторима пружање одговора на питања претплатника,
– самостално писање текстова из области за које је стручан,
– држање предавања на семинарима, из области за које је стручан, а које организује компанија.

Пријаве за посао са кратком биографијом слати искључиво на имејл: konkurs@ingpro.rs са назнаком „за конкурс“.
Оглас је отворен до 20. 7. 2016. године.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.