ING-PRO – Izdavačko društvo
Vele Nigrinove 16a, Beograd

 

Raspisuje konkurs za radno mesto:

urednika za oblast računovodstva i poreza,
elektronskog i štampanog stručnog časopisa „Propisi u praksi – Lege artis“  

 

Opšti uslovi:

– visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke,
– višegodišnje iskustvo na poslovima računovodstva i poreza,
– radni odnos (puno radno vreme)
– mesto rada: Beograd.

 Posebni uslovi:

– poznavanje rada na računaru (OS Windows, Word, Internet),
– sposobnost timskog rada i efikasnog poslovnog komuniciranja

Opis radnog mesta:
– svakodnevno praćenje zakonske regulative iz oblasti računovodstva i poreza,
– planiranje tema i dogovaranje sa autorima o temama koje je potrebno obraditi u skladu sa aktuelnošću,
– pronalaženje autora i predavača za stručne seminare,
– uređivanje tekstova dobijenih od autora u skladu sa uređivačkom politikom kompanije,
– u saradnji sa autorima pružanje odgovora na pitanja pretplatnika,
– samostalno pisanje tekstova iz oblasti za koje je stručan,
– držanje predavanja na seminarima, iz oblasti za koje je stručan, a koje organizuje kompanija.

Prijave za posao sa kratkom biografijom slati isključivo na imejl: konkurs@ingpro.rs sa naznakom „za konkurs“.
Oglas je otvoren do 20. 7. 2016. godine.
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.