Oвим путем Вас обавештавамо да Удружење jaвних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије и Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије, након усвајања Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције од стране ДВТ и оглашавања конкурса за избор јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, организују конференцију за медије под називом:


Легитимитет ДВТ – где се изгубило поверење грађана у тужилаштво?

Kонференцијa ће се одржати 02.06.2015. године, у 13,00 часова, у просторијама прес центра Удружења новинара Србије, улица Кнез Михаилова бр 6/III.

На конференцији ће говорити – др Горан Илић – председник Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Лазар Лазовић – председник Удружења судијских и тужилачких помоћника Србије, Родољуб Шабић – Повереник за информације од јавног значаја, Милан Шкулић – професор Правног факултета Универзитета у Београду, Драгољуб Ђорђевић – председник Адвокатске коморе Србије, Ненад Стефановић – заменик јавног тужиоца и члан радне групе ДВТ.

Теме конференције :

– Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције Државног већа тужилаца – новине у поступку избора и последице по јавнотужилачку организацију и грађане Републике Србије – преузмите текст

– Дискрециона овлашћења ДВТ у поступку избора – коруптивне тачке у избору носилаца јавнотужилачких функција и превага субјективних над објективним мерилима за избор, у светлу вишегодишењег избора носилаца јавнотужилачких функција од стране ДВТ у недостатку законом прописаног правилника.

– Избор Републичког јавног тужиоца, Тужиоца за организовани криминал, Тужиоца за ратне злочине и 91 јавног тужиоца на основу Правилника – анализа, последице, утицај Правилника на даље унапређење рада тужилаштва у борби против системске корупције и организованог криминала.

– Легитимитет ДВТ – учешће у поступку ревизије реизбора, заштита чланова тужилачке организације током мандата, заштита уставних надлежности ДВТ-а након доношења Закона о Правосудној академији, разлози из којих се Правилник доноси у последњој години мандата ДВТ.

– Одредбе Правилника које садрже повреде људских права и основних слобода – да ли одредбе Правилника дискриминишу грађане Србије, под којим условима поједине групе кандидата могу да конкуришу за избор, подношење иницијативе Уставном суду Србије за оцену уставности и законистости Правилника.

– Транспарентност поступка за избор носилаца јавнотужилачке функције – недостаци, опасности, стандарди, да ли се изгубило поверење грађања у тужилаштво, да ли се изгубило поверење носилаца јавнотужилачке функције у ДВТ, у којој мери су прихавћени стандарди ЕУ у погледу доступности информација у вези поступка избора јавних тужилаца.

– Правилник и приступна поглавља – стандарди ЕУ, препоруке и коментари ЕК који нису усвојени у Правилнику, мишљења међународних организација.

– Измене Закона о кривичном поступку.