Odbornici Gradske skupštine u Beogradu, nedavno su usvojili nekoliko novina vezanih za rad komunalne milicije. Građanin koji im traži nalog na uvid, mora da potpiše zahtev milicionaru.

Poslove komunalne milicije ubuduće će moći da obavljaju i komunalni milicionari bez službene uniforme, ali sa pisanim nalogom načelnika. Nalog mora da sadrži podatke o patroli, oblast kontrole, tačnu lokaciju i vreme odnosno početak i kraj planirane akcije. Ove izmene koje je predložio Sekretarijat za poslove komunalne milicije usvojili su gradski odbornici na nedavno održanoj sednici.

U slučaju da kontrolisani čovek zatraži nalog na uvid, pre toga mora komunalnom milicionaru da potpiše izjavu da je to tražio.

– Milicionari mogu da upozore građane, upute usmeno naređenje, provere identitet, zaustave i pregledaju vozilo, ali i privremeno ga oduzmu – navodi se u Odluci Komunalne milicije.

Kada je za to ovlašćen zakonom, milicionar može da izda prekršajni nalog, podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno delo, ali i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Protiv rešenja komunalnog milicionara, građani će ubuduće imati pravo da upute žalbu Gradskom veću u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja.

Nova ovlašćenja odnose se i na nadzor i kontrolu parkiranja. Odnosno, ako milicionari uoče nepropisno parkirano vozilo, mogu vozaču izdati usmeno naređenje da ga odmah ukloni.

POMOĆ UGROŽENIMA

PRIPADNICI komunalne milicije ubuduće će učestvovati i u obavljanju „spasilačkih funkcija i pružanja pomoći drugim organima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda“. Milicionari će dobijati ovlašćenja kada pomoć ugroženima ne mogu da pruže nadležni gradski organi i ovlašćene organizacije.

Izvor: sajt Večernjih novosti
Naslov: Redakcija