Povodom Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije „Prenos izvršenja u nadležnost javnih izvršitelja“, Komora javnih izvršitelja, uvažavajući nadležnosti Saveta, smatra da svaki izveštaj koji obuhvata jednu kompleksnu oblast kao što je sistem izvršenja, mora za osnov imati ozbiljnu analizu, potkrepljenu sveobuhvatnim činjenicama. U ovom slučaju, stiče se utisak da je izveštaj zasnovan na određenim pojedinačnim predstavkama građana, verovatno nezadovoljnih izvršnim postupkom. Potrebno je imati u vidu da je skoro svaki sudski postupak, pa i izvršni postupak, dvostran po svojoj prirodi, i da u njemu naspram ostvarenja prava jedne strane stoji i ispunjenje obaveze druge strane, uz učešće i trećih lica u pojedinim postupcima.

– Smatramo da na osnovu pojedinačnih slučajeva bez njihove sveobuhvatne analize i sagledavanja i drugih slučajeva, ne može biti kreirana celovita slika o sistemu izvršenja i javnoizvršiteljskoj praksi. Svako zaključivanje dato bez celovite analize, nažalost ostavlja prostor za paušalne i proizvoljne ocene. Očekujemo da će jedna potpuna analiza, koja će sadržati sve podatke o radu javnih izvršitelja, dati osnov za relevantan zaključak o aspektima sistema izvršenja i pokazateljima u kojim delovima je potrebno izmeniti ili unaprediti sam sistem i propise koji ga regulišu – precizira se u saopštenju Komore

Sistem izvršenja Republike Srbije, čiji su nosioci, pored sudova, javni izvršitelji, je sistem koji u ovom trenutku nema alternativu. Što je još važnije, to je sistem koji je umnogome iskazao svoju efikasnost i doprinos pravnom sistemu i privredi, u proteklih sedam godina. Javni izvršitelji, kao nosioci javnih ovlašćenja, poverenih od strane države, prihvatiće i prilagoditi svoje postupke i kapacitete, onome što država prepozna kao svoj interes, što je i sada slučaj.

U toku je rad radne grupe Ministarstva pravde na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i verujemo da će ishod rada ove radne grupe, kao i dalji tok u donošenju ovog propisa, dovesti do unapređenja normativnog okvira u oblasti izvršenja. U vezi sa zaključcima i preporukama datim u Izveštaju Saveta, može se primetiti da je dobar deo njih već sadržan u važećoj zakonskoj regulativi.

– Komori javnih izvršitelja je nesumnjivo jedan od najvažnijih interesa poštovanje svih propisa od strane njenih članova, kao i stvaranje takvog pravnog okvira koji će omogućiti održivost jedinog sistema izvršenja i obezbeđenja Republike Srbije, čiji dosadašnji efekti pokazuju povećanje finansijske discipline građana, povećanje efikasnosti u izvršnom postupku, što je posledično dovelo do razvoja privrednog ambijenta i jačanja principa pravne sigurnosti -zaključuje se u saopštenju Komore.

Izvor: sajt Komore javnih izvršitelja
Naslov: Redakcija