Klikom na link u nastavku, možete preuzeti Komentar Foruma sudija Srbije na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije objavljenog 12.09.2018. godine:

 

Komentar