U nastavku možete pogledati komentar Foruma sudija Srbije na Nacrt nacionalne strategije za reformu pravosuđa z a period 2019-2024.

Komentar