U elektronskom pravnom izdanju Propisi.net, objavljen je komentar dopune Posebnog kolektivnog ugovora za jedinice lokalne samouprave.

Ova dopuna odnosi se na naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19. U okviru komentara dat je i primer obračuna plate i naknade plate zaposlenom koji je odsustvovao sa posla zbog bolovanja.

Redakcija