Само 15% од укупног броја издатих решења о пензионисању у једној години је коначно, док сва остала имају привремени карактер.

Како би се смањио број привремених пензија, надлежни раде на измени прописа по којима ће она бити орочена на одређени временски период. Према писању Вечерњих новости, тај рок ће бити шест месеци, најдуже годину дана, а уколико у том року ПИО не прибави све неопходне папире, то решење ће бити проглашено коначним.

Према подацима ПИО фонда, најчешћи износи преплате Фонда према корисницима између првог и коначног решења су од 5.000 до 10.000 динара, док су у појединачним случајевима ти износи много већи. Међутим, постоје и примери у којима је обрачун пензије по решењу о коначном износу повољнији за корисника од суме утврђене привременим решењем. Тада ПИО обрачунава своја дуговања и при првој исплати у целини намирује дуг према кориснику. Управо такви примери су у овом предлогу за будуће пензионере спорни.

Питање је, у ствари, шта ће бити с корисницима који су добили чекове са нижим износом од зарађеног. Да ли ће они до краја живота увођењем ороченог привременог решења примати ниже пензије?

„Сви аспекти се разматрају“, кажу у Министарству рада. „Сигурно је да нико неће бити закинут, наћи ће се начин да се и овакви проблеми реше и да се никоме не обрачуна мање од оног што је зарадио“.

Као једна од могућности, наводи се и та да се одредбе закона о ПИО које се односе на матичну евиденцију изместе у закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. На тај начин би биле смањене и поједностављене обавезе за послодавце, а Фонд би преузимао у своју базу проверене податке потребне за одлучивање.

У Министарству рада наглашавају да ће бити потребно да се уреди и питање свих затечених привремених решења, како би и она у одређеном року постала коначна. Примера ради, решења донета током 2016. не могу да постану коначна док се крајем јануара следеће године не објави податак о просечној заради за претходну годину.

„Треба пронаћи метод утврђивања просечне месечне зараде у години када се одлази у пензију, чиме ће бити отклоњен један од разлога привремености решења“, кажу у Министарству рада.

„То ће за последицу имати и већу правну сигурност корисника пензија“.

Према садашњим прописима, рок за доношење решења о коначном износу пензије којим ће привремено бити замењено не постоји, већ зависи од тога када ће се комплетирати подаци. Пре петнаестак година се за одређивање износа пензије није узимала у обзир последња година радног стажа и сви су одмах добијали коначна решења. То је, међутим, изазвало негодовање, па је та одредба брзо укинута. Тада је као параметар коришћен стаж, али не и зарада у последњој години, што се сматрало неправедним, с обзиром на то да су примања пред пензију многима највиша.

Податке Фонду достављају послодавци, општинске управе, АПР, Пореска управа, надлежна министарства за своје запослене, инострани носиоци пензијског осигурања…

У многим случајевима постоје тешкоће као што су неплаћени доприноси, накнадно утврђивање стажа осигурања услед непостојања пријаве и одјаве осигурања, стечај или ликвидација послодаваца, затим то што између послодаваца и корисника нема сарадње, па трајање судских поступака у вези с доприносима за ПИО, трајање поступака утврђивања стажа осигурања кроз претходно „повезивање“ стажа осигурања.

Извор: сајт Б92