Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prvi je resor u Vladi Republike Srbije, koji je radi usklađivanja privatnih i poslovnih obaveza, a pre svega rada i roditeljstva, uveo mogućnost promene utvrđenog početka i završetka radnog vremena zaposlenih (od 7:30 do 15:30 časova), po odobrenju rukovodioca, tako da radno vreme može početi u intervalu od 7:00 časova do 8:30 časova a završava se u intervalu od 15:00 do 16:30 časova, istekom osmočasovnog dnevnog radnog vremena.

Ovo pitanje regulisano je Rešenjem o utvrđivanju rasporeda radnog vremena zaposlenih i ostalih radno angažovanih u ovom resoru, a koje je usvojeno na redovnoj sednici Vlade Republike Srbije.

Strategija podsticanja rađanja kao jedan od svojih ciljeva utvrđuje i promovisanje među potencijalnim i aktuelnim roditeljima postojećih zakonskih rešenja koja se tiču boljeg usklađivanja rada i roditeljstva.

Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 156 o jednakim mogućnostima i tretmanu za radnike i radnice (radnici sa porodičnim obavezama), koju je Republika Srbija ratifikovala, utvrđuje, između ostalog, da su problemi radnika sa porodičnim obavezama aspekti širih pitanja koja se odnose na porodicu i društvo, o kojima treba voditi računa u nacionalnim politikama.

„Zaposleni i njihova prava su u fokusu rada resora kojim rukovodim, i brojne svetske primere dobre prakse najpre smo primenili na našim zaposlenim. Ovo ministarstvo je pionir u brojnim inovacijama kada je u pitanju oblast rada i radnih odnosa, tako je i u ovom slučaju. Želimo da naši zaposleni budu zadovoljni, da mogu da usklade sve svoje obaveze, jer samo tako će nastaviti da rade sa elanom, što nam je veoma važno jer se njihov posao odnosi indirektno na sve građane“, rekao je ministar Đorđević.

„Istraživanja su pokazala da su i vodeće svetske kompanije, uvođenjem kliznog radnog vremena efektivno smanjile neproduktivan rad, povećale zadovoljstvo zaposlenih, smanjile troškove i potrebu za prekovremenim satima na radnom mestu. Nadamo se da su to samo neki od efekata koje ćemo postići ovom Odlukom“, objasnio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Naslov: Redakcija