Kancelarija za javne nabavke je pripremila Priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: ZJN) i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Priručnik možete preuzeti ovde.

Takođe vas obaveštavamo da je Kancelarija za javne nabavke preduzela sve aktivnosti u cilju organizovanja ispita za službenika za javne nabavke na osnovu odredbi ZJN, te da će, u zavisnosti od epidemiološke situacije, odrediti termine za polaganje, o čemu će svi zainteresovani biti obavešteni putem internet stranice Kancelarije.

Izvor: sajt Kancelarije za javne nabavke
Naslov: Redakcija